Rozpočet 2023 a střednědobý výhled

Publikováno v sekci Novinky

Rada města č. 7 dne 19.12.2022 , bod 236 schválila následující:

  1. Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, se sídlem Pontassievská  317/14, 669 02 Znojmo, IČO 00839060, rozpočet na rok 2023 dle přílohy.
  2. Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, se sídlem Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo, IČO 00839060, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 dle přílohy

Rozpočet na rok 2023 >>

Střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 >>