Žádost o odpuštění nájmu za červen 2020

Publikováno v sekci Novinky

Informace k žádosti:
- Rada města Znojma schválila prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) všem nájemcům
městských bytů, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží k požádání
o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm nájemcům,
jejichž životní situace byla dotčena epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
Rada města Znojma (u výše nájemného do 20.000 Kč) schválila a Zastupitelstvo města Znojma (u výše nájemného
nad 20.000 Kč) bude schvalovat prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) vybraným nájemcům
prostor sloužících podnikání, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží
k požádání o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm
nájemcům, jejichž podnikání bylo dotčeno epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
- stejně jako prominutí Radou města Znojma v měsíci dubnu 2020, i tato žádost se vztahuje pouze na nájemné. Služby s nájmem spojené (zálohu za energie a společenské prostory) je nutno uhradit.
- vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 317/14, 669 02 ZNOJMO, případně vhoďte do poštovní schránky na téže adrese.
- žádost je nutné podat nejpozději do 11.05.2020 (včetně). Jednotlivé žádosti budou posuzovány radou města individuálně, a to vzhledem k uvedené životní situaci (na prominutí nájmu není právní nárok).

Žádanky ke stažení :

>> pro nájemce prostor sloužících podnikání 

>> pro nájemce městských bytů