Zrušení omezení úředních hodin

Publikováno v sekci Novinky

Na základě usnesení vlády ČR č. 125 a 127 ze dne 14.2.2021 se ruší omezení úředních hodin pro veřejnost. 

Nadále trvá uzavření vnitřních sportovišť a bazénů: Sportovní hala Dvořákova (uzavřeno dlouhodobě - velkokapacitní očkovací centrum), Sportovní hala Curie, Městské lázně (bazéna, sauna, solárium) a Zimní stadion, a to s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Venkovní sportoviště lze využít po předchozí domluvě s vedoucím daného sportoviště, a to pouze v maximálním počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob a především umožnit trénink výkonnostních sportovců.

Rozpočet 2021 a střednědobý výhled

Publikováno v sekci Novinky

Dne 11.1.2021 schválila RM č. 90 v bodě 4172 následující :

 1. Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, se sídlem Pontassievská 14, 66902 Znojmo, IČO 00839060, rozpočet na rok 2021 dle přílohy.
 2. Rada města schvaluje Správě nemovitostí města Znojma, příspěvkové organizaci, se sídlem Pontassievská 14, 66902 Znojmo, IČO 00839060, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 dle přílohy.

Rozpočet na rok 2021  >>
Střednědobý výhled  2022-2023  >>

Změna provozu sportovišť

Publikováno v sekci Novinky

Z nařízení vlády ČR č. 1375 a č. 1379 ze dne 23.12.2020 je uzavřen provoz vnitřních sportovišť:

 • Sportovní hala Dvořákova
 • Sportovní hala J.F.Curie
 • Zimní stadion, a to s výjimkou sportovní přípravy profesionálních sportovců *, kterou provádějí jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akcí, které nejsou zakázány
 • Městské lázně Znojmo (bazén, sauna, solárium)

Venkovní sportoviště lze využít po předchozí domluvě s vedoucím daného sportoviště, a to pouze v maximálním počtu 2 osob s výjimkou:

 • členů domácnosti
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob
 • především umožnit trénink výkonnostních sportovců

*) "profesionálními sportovci" jsou míněny osoby provádějící činnost v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

 

Žádost o odpuštění nájmu za červen 2020

Publikováno v sekci Novinky

Informace k žádosti:
- Rada města Znojma schválila prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) všem nájemcům
městských bytů, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží k požádání
o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm nájemcům,
jejichž životní situace byla dotčena epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
Rada města Znojma (u výše nájemného do 20.000 Kč) schválila a Zastupitelstvo města Znojma (u výše nájemného
nad 20.000 Kč) bude schvalovat prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) vybraným nájemcům
prostor sloužících podnikání, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží
k požádání o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm
nájemcům, jejichž podnikání bylo dotčeno epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné
prohlášení.
- stejně jako prominutí Radou města Znojma v měsíci dubnu 2020, i tato žádost se vztahuje pouze na nájemné. Služby s nájmem spojené (zálohu za energie a společenské prostory) je nutno uhradit.
- vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, Pontassievská 317/14, 669 02 ZNOJMO, případně vhoďte do poštovní schránky na téže adrese.
- žádost je nutné podat nejpozději do 11.05.2020 (včetně). Jednotlivé žádosti budou posuzovány radou města individuálně, a to vzhledem k uvedené životní situaci (na prominutí nájmu není právní nárok).

Žádanky ke stažení :

>> pro nájemce prostor sloužících podnikání 

>> pro nájemce městských bytů