• Lazne 1
 • Lazne 2
 • Lazne 3

Rozpis na bazén

Z nařízení vlády ČR č. 1375 a č. 1379 ze dne 23.12.2020 je uzavřen provoz vnitřních sportovišť:

 • Sportovní hala Dvořákova
 • Sportovní hala J.F.Curie
 • Zimní stadion, a to s výjimkou sportovní přípravy profesionálních sportovců *, kterou provádějí jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akcí, které nejsou zakázány
 • Městské lázně Znojmo (bazén, sauna, solárium)

Venkovní sportoviště lze využít po předchozí domluvě s vedoucím daného sportoviště, a to pouze v maximálním počtu 2 osob s výjimkou:

 • členů domácnosti
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob
 • především umožnit trénink výkonnostních sportovců

*) "profesionálními sportovci" jsou míněny osoby provádějící činnost v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti